Новини проекту
Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим!
Результати розіграшу подарунків до дня Святого Миколая
З Днем святого Миколая!
Увага! Пропонуємо цікавий мультимедійний контент!
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Розіграш подарунків для вчителів до Дня святого Миколая!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

Статут табору відпочинку

Дата: 11 травня 2018 о 12:31

  

1. Загальні  положення.

1.1.Табір відпочинку з денним перебуванням у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України,  актами Президента України та кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також  Положенням про дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням та цим Статутом.

1.2.Засновником табору відпочинку з денним перебуванням « Ромашка» є Сазоно-Баланівська  ЗОШ І-ІІ ст. Богодухівської районної ради Харківської області.

1.3.Табір відпочинку з денним перебуванням  «Ромашка» функціонує у межах населеного пункту с. Сазоно-Баланівка  Богодухівського району  Харківської області вул. Центральна, 49

За режимом роботи : з денним  перебуванням. 

За терміном роботи: сезонного функціонування.

2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу відпочинку.

2.1.Тривалість  зміни з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров´я  установлюється з 8:00 годин до 14:00 години з 29 травня до 15 червня 2018 року включно.

2.2.Табір відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» приймає на  відпочинок дітей шкільного віку  за рішенням засновника на підставі заяв батьків.

2.3.Відрахування дитини з дитячого  закладу здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють.

2.4.Дитячий  заклад відпочинку веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому, захист життя і здоров´я .

2.5.Діти, які перебувають у дитячому  закладі відпочинку, повинні:

-дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;

-підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;

-дотримуватися морально-етичних норм;

-бережно ставитися до державної, комунальної та приватної власності;

-брати посильну участь у суспільно корисній праці.

2.6.Табір відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу.

2.7.Виховний процес у таборі відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану  здоров´я.

3. Охорона життя та здоров´я дітей.

3.1.Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу дитячий  заклад відпочинку закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою.

3.2.Працівники табору відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» несуть персональну відповідальність  за збереження життя та здоров´я дітей, які відпочивають  в ньому.

3.3.Під час організованого перевезення дітей, які перебувають на відпочинку, на  значні відстані забезпечується   медичний нагляд за ними.

3.4.Табір відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» забезпечує повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.

3.5.Керівник табору відпочинку з денним перебуванням здійснює обов´язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму.

4. Управління дитячим закладом відпочинку і кадрове забезпечення.

4.1.Керівництво табору відпочинку з денним перебуванням здійснює його керівник, який призначається і звільнюється з роботи засновником.

4.2.Керівник табору відпочинку з денним перебуванням: затверджує календарний план роботи, затверджує режим дня з урахуванням типу закладу; затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей  та працівників табору;

-організовує інструктаж працівників дитячого закладу відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно –гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної допомоги; забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров´я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

-здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;

-контролює дотримання фінансової дисципліни в  таборі;

-звітує перед засновником про результати діяльності закладу;

-забезпечує спільно з засновником  раціональний підбір і розстановку  кадрів, затверджує штатний розпис, посадові  обов´язки працівників табору;

-відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов´язковий медичний огляд.

4.3.Працівники дитячого  закладу відпочинку зобов´язані:

-дотримуватись вимог статуту табору відпочинку з денним перебуванням, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки; берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; виконувати накази й розпорядження керівника табору відпочинку.

4.4.Працівники табору відпочинку з денним перебуванням  працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.

4.5.Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраним до батьківського комітету та органів  громадського самоврядування закладу;

-брати участь в організації та проведенні заходів;

-захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

5.Фінансово-господарська діяльність.

5.1.Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу відпочинку здійснюється відповідно до його статуту та законодавства України.

5.2.Управління та фінансова діяльність дитячого табору відпочинку з денним перебуванням  здійснюється  за рахунок позабюджетних коштів.

5.3.Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в таборі відпочинку здійснюється у порядку, визначеному законодавством  України.

5.4.Для відкриття табору відпочинку з денним перебуванням створюється спеціальна комісія, яка приймає рішення про готовність дитячого закладу до роботи і приймання дітей, про що складається відповідний акт.

        

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.