Новини проекту
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
УВАГА! РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

Навчальний процес закладу освіти

Дата: 30 липня 2017 о 13:23, Оновлено 17 листопада 2017 о 11:28

Річний план

ВСТУП

      На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту  освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації педагогічний колектив Сазоно-Баланівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у                                2016/2017 навчальному році працював над науково – методичною проблемою «Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження нових педагогічних технологій».

       Головним центром педагогічного процесу були шкільні методичні об’єднання, які виробляли стратегію всієї роботи, сприяли забезпеченню результативності, прогностичності, системності, комплексності, диференційованості особистісного підходу як до об’єктів, так і до суб’єктів навчання й виховання.

       Проблема школи була опрацьована кожним учителем шляхом самоосвіти й активною участю у роботі шкільних методичних об’єднань. Протягом навчального року працювали чотири шкільних методичних об’єднання: вчителів початкових класів (керівник Н.Т.Стеценко), вчителів гуманітарного циклу (керівник Л.М.Воропай) та класних керівників (керівник О.М.Воропай). Кожне з них працювало над вирішенням шкільної науково – методичної проблеми. Керівники відповідно за планами проводили засідання, де заслуховувалися доповіді на актуальні педагогічні теми, розробляли серію відкритих уроків для вчителів школи, приділяли увагу якості навчання та рівню навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

       Педагоги школи в порівнянні з минулим 2015/2016 навчальним роком провели більше відкритих уроків. Слід відмітити якісну підготовку таких уроків:світової  літератури у 6 класі"Геракл - улюблений  герой  стародавніх  греків", історії  України у 5 класі "Виникнення  українського  козацтва  та  Запорозької  Січі", української  літератури у 6 класі "В.Нестайко "Тореадори з Васьківки". Складання кіносценарію  з повістю".    Адміністрація та педагогічний колектив школи провели певну роботу по виконанню статті Закону України «Про освіту» щодо забезпечення повної загальної середньої освіти в мікрорайоні сіл Сазоно-Баланівка, Ріпки, Вертіївка, Крупчено. У 2015/2016 навчальному році було охоплено 52 дітей шкільного віку, а це становить 100% . Із 6 випускників 9 класу продовжують навчання 6 осіб: у ПТУ – 3 чоловік, у технікумах - 3 чоловік.

        В школі працюють 13 вчителів, з них основних педагогічних працівників –            13 чоловік, за сумісництвом –0. Мають кваліфікаційні категорії:

- «Спеціаліст вищої категорії» - 3 чоловік;

- «Спеціаліст першої категорії» - 5 чоловік;

- «Спеціаліст другої категорії» - 1 чоловік;

- «9 тарифний розряд» - 2 чоловік;

- «8 тарифний розряд» - 2 чоловіки.

       Педагогічні звання мають:

 • «Старший учитель» - 1 чоловік.

        Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників  адміністрація  школи надала  інформацію про хід атестації вчителів  у 2015/2016 навчальному  році.

        Завдяки високій педагогічній культурі й систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування й адміністративного керівництва в педагогічному колективі створено сприятливий морально – психологічний клімат.

        Підвищення кваліфікації пройшли такі вчителі: Воропай Л.М. з української мови та літератури, Липчанська В.П. з математики.

         З метою професійного вдосконалення педагогічних працівників школи вивчення та впровадження у навчально – виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання у закладі проводилися уроки по обміну досвідом, відкриті виховні години, наради та засідання педагогічних рад.

         Так, протягом 2016/2017 навчального року на педагогічних радах заслуховувались та обговорювались питання на теми: «Навчання і здоров'я  дитини», «Міжособистісні  стосунки  учнів. Профілактика  протиправної  поведінки», «Поєднання  інноваційних  та  традиційних  форм і методів  роботи у підвищенні  якості  навчально-виховного  процесу".

        Належна увага приділялася контрольно – аналітичній діяльності. Вивчалися й узагальнювалися питання навчального, виховного та методичного характеру, аналізувався стан викладання та рівень знань учнів з предметів, результати ДПА учнів 4 та 9 класів, а також інші питання діяльності школи. Згідно перспективного плану вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства, української мови та літератури, математики. Було здійснено перевірку: техніки читання учнів початкової школи (посеместрово), класних журналів, учнівських зошитів , щоденників учнів 3-9 класів, виконання навчальних планів та програм, відвідування учнями навчальних занять, роботи з обдарованими дітьми, роботи з дітьми, що стояли на внутрішкільному обліку та інше.

         Розв’язання проблем і завдань школи, затверджених педагогічним колективом  на 2016/2017 навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних результатів. Серед найвагоміших слід відзначити такі: у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін призові місця посіли: Корабовцева М.           (9 кл.), Дудник А. ( 7 кл.)  з математики.

         Здійснюючи аналіз роботи вчителів щодо підготовки учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад слід відзначити вчителя математики Липчанську В.П.  

         Необхідно відзначити виступ команди учнів школи у ІІ етапі Міжнародного мовно – літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Цей факт свідчить про належний рівень роботи школи з розвитку здібностей та інтересів дітей, індивідуальної роботи з учнями з предметів.

         Як показують результати районних конкурсів, турнірів та олімпіад, якість підготовки учнів підвищується в порівнянні з попередніми навчальними роками.

          Робота над методичною проблемою школи активізувала форми методичної роботи кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку.

        Порівняно з попереднім навчальним роком якість освітніх досягнень учнів збільшилась на 2 %. З нижчими показниками в порівнянні із загально шкільним показником якості навчальних досягнень закінчили 2015/2016 навчальний рік учні 9 класу. Показник найвищої якості навчальних досягнень із предметів мають учні 6 та 8  класів. Учнів із високим рівнем навчальних досягнень – 5, достатнього й високого рівнів навчальних досягнень – 18 осіб, з оцінками середнього рівня закінчили навчальний рік –20 учнів, мають оцінки початкового рівня – 0 учнів.

       Аналіз результатів ДПА учнів 4 та 9 класів свідчить, що в порівнянні з результатами навчальних досягнень з предметів відмінностей практично немає. Це вказує на те, що заклад якісно підготувався до проведення іспитів. Апеляцій на підвищення оцінок не було.

Порівняння підсумків результатів ДПА з результатами навчальних досягнень

Предмети

За рік

На ДПА

П

С

Д

В

П

С

Д

В

Українська мова

0

0

4

1

0

0

4

1

Українське читання

0

0

2

3

0

0

2

3

Математика

0

0

2

3

0

0

2

3

Предмети

За рік

На ДПА

П

С

Д

В

П

С

Д

В

Українська мова

0

1

3

2

0

1

3

2

Математика

0

2

2

2

0

2

2

2

Біологія

0

1

3

2

0

1

3

2

      Управління виховною роботою школи здійснювали виконуюча обов'язки директора з навчально – виховної роботи та класні керівники. Педагогічний колектив школи у 2015/2016 навчальному році працював над вирішенням першочергових завдань не лише навчання, а й виховання в сучасних умовах. При цьому керувався законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», нормативно – правовими документами, що стосуються вихованої роботи.

        Виховна тема школи «Розбудова національної школи засобами відродження народних традицій, культури, мови, в урочній та позакласній роботі». Працюючи над реалізацією даної теми, педагогічний колектив організовував і проводив відповідні заходи. З метою поширення національної культури серед учнів та всебічного розвитку особистості вся робота була спрямована за основними напрямками виховання, використовуючи єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини, на гуманізацію особистих стосунків між членами навчально – виховного процесу.

         Головним напрямом виховної роботи є виховання в школярів громадянської культури. Діяльність класних колективів сприяє дотриманню учнями встановлених закладом правил і вимог. Робота всього педколективу була спланована на ознайомлення і роз’яснення учням Законів України, Конституції України. Традиційними стали проведення: Тижня правових знань,  Шевченківських днів, заходів до Дня рідної мови, уроків пам’яті, присвячених річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Серед заходів патріотичного напрямку слід відзначити проведення «Дня цивільної оборони та об’єктивного тренування» (вчитель історії Найпак Т.В.) та заходів з відзначення 70 - річчя визволення Харківщини від німецько - фашистських загарбників.

          До пам'ятних та знаменних дат класні керівники та члени учнівського самоврядування проводили інформаційні години, разом з учнями створювали стіннівки.

           Значна увага приділялася вихованню художньо - естетичної культури. Серед відповідних заходів слід відзначити: виставку поробок з природного матеріалу «Золота осінь», концертні програми «Іду з поклоном і привітом до  вас, мої учителі" та «Ясне сонечко - рідна матінка»,"День працівників  сільського господарства", Новорічний казковий бал "Ой, снігу, снігу білого...», конкурси стіннівок "Права дітей","День вчителя","Козакам усюди слава","Буду я солдатом", "З Новим роком","Берегиня нашого дому","9 травня - свято Перемоги", конкурси малюнків «Осінній вернісаж», «Весна прийшла, красу принесла». Також  учні  школи  прийняли найактивнішу  участь в районних конкурсах: у фотовиставці "Територія пригод-2015","Українська Великодня писанка","Знай і люби свій край".

           Виховання моральної культури спрямоване на формування міцних етичних переконань. Класні керівники й адміністрація школи провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: виставку дитячих творчих робіт «Світ без насильства», виховні години в кожному класі «Усе починається з добра», ""Людей я буду любити, добро й милосердя чинити".

          З метою виховання трудової  культури учнів, їхньої працелюбності проведено місячник профорієнтації, де аналізувалося анкетування учнів 9 класу з вибору майбутньої професії, організована поїздка до Богодухівського аграрного ліцею. Протягом навчального року проведені акції «За  чисте довкілля», «Осінній лист», «Посади дерево».

          Мета напряму «Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона й зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей. Педагогічним колективом проведено таку роботу:, тиждень протипожежної безпеки, Тиждень правил дорожнього руху, тиждень охорони праці та здоров'я"  виставка малюнків «Спасибі – НІ!», організована зустріч із завідуючою Сазоно-Баланівським ФАПом.   

          Виховання екологічної культури покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи й суспільства. Для цього було проведено виховні години у у кожному класі на тему "Бережи ліс", "Вода - безцінне багатство","Рослини - барометри", "Природа - людині, людина - природі", "Водоймища мого краю", лінійку пам’яті, приурочену Чорнобильській трагедії «Дзвони Чорнобиля», виставку фоторобіт «Природа очима дітей».

          Належна увага приділялася заходам превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і зростання злочинності серед неповнолітніх. В основному класними керівниками проводилася індивідуальна робота з учнями. Адміністрація школи, класні керівники провели певну роботу з окремими учнями та їхніми батьками щодо покращення дисципліни та відношення до навчання: індивідуальні бесіди, анкетування, залучення цих учнів у шкільних заходах. 

           Протягом 2016/2017 навчального року багато уваги приділялось питанням безпеки життєдіяльності учнів під час навчально – виховного процесу та в позаурочний час.

           У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці  учасників навчально – виховного процесу», нормативних документів відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації з питань безпеки життєдіяльності учнів.

          Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з техніки безпеки, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди, про збереження життя та здоров'я , про що записували до журналів з техніки безпеки встановленої форми, планів класних керівників.

          На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно – гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізичної культури та трудового навчання.

          Випадків травмування учнів під час навчально – виховного процесу в 2016/2017 навчальному році не було.

         Слід зазначити, що особливу увагу виховна частина школи приділяла індивідуальній роботі з учнями та їхніми родинами. Зокрема, це більш стосується дітей пільгового контингенту. Всього таких дітей на обліку в школі – 14. Напівсиріт – 3, інваліди – 1, діти з багатодітних родин - 10. Батьки та опікуни цих учнів залучалися до всіх форм позаурочної роботи.

         Робота шкільного учнівського самоврядування спрямована на всебічний розвиток школярів, залучення переважної більшості до корисної діяльності, корисних справ у закладі. У школі діє козацька паланка імені П.Сагайдачного на чолі з кошовим отаманом. До складу паланки входять курені: краєзнавці - вивчення історії села, краю, держави, висвітлення історичних подій, популяризація ідей українського козацтва, підготовка заходів, спрямованих на національно – патріотичне виховання. Котигорошки - пропаганда здорового способу життя, організація шкільних спортивних змагань, культурно – масових заходів, підготовка заходів, спрямованих на фізичне та естетичне виховання. Доброчинці - контроль за дисципліною і порядком в школі, організація допомоги людям похилого віку, проведення трудових десантів, відповідальність за територію і приміщення школи, підготовка заходів, спрямованих на духовно – моральне виховання. Екологи - контроль за санітарним станом учнів, приміщення школи, території школи, організація екологічних десантів, підготовка заходів, спрямованих на екологічне виховання.

         Протягом 2016/2017 навчального року в школі було організоване гаряче харчування, яке готувалося в шкільній їдальні.

        Якість його приготування контролювала завідуюча Сазоно-Баланівським  ФАПом Баронова А.П. Їдальня обслуговувала 55 учні 1-9 класів. Серед них учнів початкової школи – 29 осіб, а решта учні 5 -9 класів.  

        У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив школи буде продовжувати працювати над методичною проблемою: «Сучасні підходи до організації навчально – виховного процесу. Формування в учнів інноваційного типу мислення в процесі навчання» та виховною темою «Формування  національно свідомої та високоморальної  особистості на засадах  народної та козацької педагогіки»

         В організації навчально – виховного процесу педагогічний колектив Сазоно-Баланівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів намічає основні завдання якості змісту освіти, а саме:

- продовжувати працювати над виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», над дотриманням статуту школи та правил внутрішнього розпорядку;

- контролювати рівень морального, правового та превентивного виховання учнів у класних колективах;

- використовувати інтерактивні методи навчальної діяльності учнів;

- використовувати різноманітні організаційні форми, методи, прийоми навчання;

- підвищувати фаховий рівень.

      Значну увагу планується приділити правовому вихованню, підвищенню рівня правової культури учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання учнями прав, обов'язків співпраці педагогічного колективу з шкільним самоврядуванням учнів та Радою школи, щодо формування в учнів активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

     Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров'я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

     Велику увагу планується приділити питанням профілактики випадків фізичного й  психологічного насильства , образ, недбалого й жорстокого поводження дітей та над дітьми.

     Належну увагу планується приділити еколого – натуралістичній діяльності учнів, безпосереднього спілкування учнів з природою через проведення практичної природоохоронної діяльності, екскурсій, що допоможе учням пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи. Участь учнів у екологічних акціях, конкурсах, проектах дасть можливість підтримати обдарованих й талановитих дітей та сприяти їх подальшому розвитку.

     У новому 2017/2018 навчальному році педагогічні працівники продовжуватимуть удосконалювати уміння щодо відпрацювання послідовних логічних виховних дій з питань засвоєння учнями основних життєвих цінностей, впроваджуватимуть у свою роботу з учнями нові виховні технології, орієнтуватимуться на державні, обласні та сільські програми, методичні рекомендації ХАНО, накази відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації, працюватимуть над темою «Формування  національно свідомої та високоморальної  особистості на засадах  народної та козацької педагогіки».

ІІ. Виконання Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 Охоплення дітей і молоді мікрорайону навчанням

Основне завдання:

 Забезпечення необхідних умов для виконання основних положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

з/п

Цільова установка та зміст діяльності

Термін

виконання

Відповідальні

Форми

контролю

Відмітка

про

виконання

1.

Уточнити списки дітей шкільного віку, які проживають в мікрорайоні школи, з метою їх обов’язкового навчання

До 01.08

Адміністрація школи

Нарада при директорові

2.

Охопити навчанням всіх дітей шкільного віку. При необхідності організувати індивідуальне навчання на дому.

З 01.09

Адміністрація школи

Класні керівники

Наказ

3.

Сформувати таку мережу класів:

1 клас    -    5 учнів

2 клас    -    11 учнів

3 клас    -    7 учнів

4 клас    -    8 учнів

5 клас    -    6 учнів

6 клас    -    8 учнів

7 клас    -    0 учнів

8 клас    -    7 учнів

9 клас    -    5 учнів 

До 30.08

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Наказ

4.

Заповнити особові справи учнів, які навчатимуться у              1 класі

До 30.08

Шахворостова Л.І.

Наказ

5.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами

До 30.08

Карпенко Ж.М.

Наказ

6.

Вести журнал відвідувань учнями навчальних занять

З 01.09

Класні керівники

Журнал відвідувань

7.

Забезпечити наявність документів, що підтверджують подальше навчання випускників

До 01.09

Герман Т.О.

Довідки

8.

Забезпечити учнів навчальними посібниками та підручниками

До 01.09

Чуб В.М.

Інформація

9.

Уточнити банк даних пільгового контингенту, підготувати необхідну документацію та спланувати роботу по їх соціальному захисту:

 • вивчити матеріально-побутові умови сімей;
 • надати матеріальну допомогу потребуючим із фонду всеобучу;
 • проводити рейди-огляди виховання учнів в сім’ях «ризику» ;
 • проаналізувати роботу з реалізації прав та соціального захисту дітей, профілактики правопорушень серед школярів

До 05.09

До 05.01

Щомісяця

Герман Т.О. Класні керівники

Акти обстеження

Довідка

нарада при директорові

10.

Забезпечити єдині вимоги до учнів:

 • рухливі ігри;
 • фізкультхвилинки;
 • ведення щоденників;
 • неухильне виконання Правил для учнів, статуту школи

З 01.09

Адміністрація школи

Класні керівники

Розпорядження

Наказ

11.

Здійснювати медичне обслуговування учнів через Сазоно-Баланівський ФАП. Провести щорічний поглиблений медичний огляд учнів; подбати про розподіл учнів на урок фізичної культури по групах: основну, спеціальну, підготовчу

Постійно

Класні керівники

Завідуюча ФАПом

Згідно

графіку

12.

Забезпечити безпечні та нешкідливі умови навчання й виховання праці учнів, вчителів, обслуговуючого персоналу. Для цього:

 • провести випробування спортивних снарядів на спортивному майданчику та в спортивному залі;
 • забезпечити обслуговуючий персонал справним робочим інвентарем;
 • поповнити куточки з ТБ в навчальних кабінетах, спортивній залі;
 • провести вступні інструктажі на робочому місці для учнів та працівників школи;
 • поповнити протипожежний куточок необхідним інвентарем та матеріалами;
 • провести обстеження заземлення електрообладнання

Протягом року

До 01.07

До 01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.08

До 01.08

Адміністрація  школи

Чабань А.О.

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Карпенко Ж.М.

Карпенко Ж.М.

Карпенко Ж.М.

13.

Забезпечити надходження позабюджетних коштів шляхом:

 • добровільних внесків батьків;
 • добровільних внесків спонсорів

Протягом року

Рада школи

ІІІ. Навчально - методична робота

А) Організаційно-навчальна робота

Основні завдання:

  Створення оптимальних відповідних нормативам умов для праці вчителів і успішного протікання навчально-виховного процесу протягом навчального року

з/п

Цільова установка та зміст діяльності

Термін

виконання

Відповідальні

Форми контролю

Відмітка про виконання

1

Розподілити навчальне тижневе навантаження вчителів на 2016/2017 навчальний рік, провести тарифікацію

До 30.08

До 05.09

Адміністрація школи

Наказ

2

Перевірити стан навчальних класів-кабінетів і скласти план подальшого удосконалення матеріальної бази навчання

До 01.08

Голова профкому

Адміністрація

школи

Довідка

3

Скласти розклад уроків на 2016/2017 навчальний рік та узгодити його з РайСЕС

До 01.09

Карпенко Ж.М.

Розклад уроків

4

Скласти графік проведення контрольних робіт,    предметних тижнів, олімпіад

До 10.09

Карпенко Ж.М.

Графік

5

Скласти і затвердити:

 • річний план роботи школи на 2016/2017 н.р.
 • робочий навчальний план школи на 2016/2017 навчальний рік;
 • плани виховної роботи класних керівників;
 • календарні плани вчителів-предметників;
 • план фізкультурно-оздоровчої роботи;

До 01.08

До 20.07

До 01.09

До 04.09

До 04.09

Карпенко Ж.М.

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Вчителі-предметники

Чабань А.О.

Плани

6

Спланувати чергування по школі вчителів, учнів

З 01.09

 Воропай Л.М.

Графік чергування

7

Визначити відповідно до нормативних документів посадові обов’язки працівників

Серпень

Карпенко Ж.М.

Наказ

8

Впорядкувати шкільну документацію:

 • книгу обліку учнів;
 • списки дітей шкільного віку;
 • особові справи учнів та вчителів;
 • класні журнали ;
 • журнали з  БЖ тощо

До 04.09

Адміністрація школи

Шкільна документація

9

З метою підтримки належного санітарного стану та збереження шкільного майна закріпити класні кімнати за відповідними класами. Попередити учнів та їх батьків про матеріальну відповідальність щодо експлуатації шкільного майна, підручників

З 01.09

2016

Класні керівники

1 – 9 класи

10

Скласти розклад державної підсумкової атестації, затвердити склад екзаменаційної та апеляційної комісій, графік консультацій

Квітень

2017

Карпенко Ж.М.

11

Ознайомити вчителів, учнів та їх батьків з інструкціями про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності

Квітень-травень

2017

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Інформація

Б) Методична робота

Методична робота у школі здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», статутом школи, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти

Основні завдання:

 • забезпечити зростання рівня фахової компетентності вчителів;
 • удосконалення їх методичної підготовки як засобу розвитку освітніх запитів учнів

з/п

Цільова установка та зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Форми

контролю

Відмітка про виконання

1

Видати наказ «Про організацію методичної роботи в школі»

Вересень

2016

Карпенко Ж.М.

Наказ

2

Забезпечити вчителів навчальними програмами. Вивчити пояснювальні записки до них, методичні листи, інші нормативні документи

До 01.09

Адміністрація

школи

3

Створити шкільні методичні об’єднання, призначити керівників ШМО:

- вчителів початкових класів;

- вчителів гуманітарного циклу;

- класних керівників

З 01.09

Карпенко Ж.М.

Наказ

4

Затвердити плани роботи ШМО

До 10.09

Карпенко Ж.М.

Плани

5

Контролювати роботу ШМО

Протягом навчального року

Карпенко Ж.М.

Згідно плану

6

Організувати методичну роботу за основними формами: самоосвітня робота, МО, творчі групи, теоретичні семінари

З 01.09

Карпенко Ж.М.

Наказ

7

Проведення  І етапу  та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Листопад-грудень

вчителі

Підготовка занять

8

Створити сприятливі умови для самоосвіти вчителів.

Протягом року

Адміністрація школи

9

Спланувати проведення предметних тижнів:

- німецької мови;

- зарубіжної літератури;

- української мови та літератури;

- історії та правознавства;

- фізичної культури;

- математики;

- географії

- біології та природознавства;

Листопад

Грудень

Лютий

Жовтень

Квітень

Жовтень

Березень

Січень

Вчителі - предметники

Плани проведення

тижнів

10

Продовжити взаємовідвідування уроків вчителями

Протягом навчального року

Вчителі -предметники

Запис у зошиті відвідування

11

Продовжити роботу школи молодого вчителя

З 01.09

2016

Вчителі-наставники

План роботи

12

Видати наказ «Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 навчальному році»

Травень

2016

Карпенко Ж.М.

Наказ

Підвищення кваліфікації вчителів

1

Забезпечити проходження курсової перепідготовки вчителями  школи (згідно графіку)

Протягом навчального року

Адміністрація школи

Наказ по відділу освіти

2

Забезпечувати явку вчителів на районні та обласні семінари

Протягом навчального  року

Карпенко Ж.М.

Згідно плану РПЦ

3

Надавати методичну допомогу вчителям в роботі над їх методичними темами

Протягом навчального року

Адміністрація школи

Керівники ШМО

В) Атестація педагогічних працівників

Основні завдання:

  Забезпечення згідно «Положення про атестацію» чіткого виконання всіх етапів роботи з атестації педагогічних працівників

1

Опрацювати «Положення про атестацію педагогічних працівників» в педагогічному колективі

Вересень

Карпенко Ж.М.

Голова ПК

Інформація

2

Опрацювати матеріали законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Адміністрація школи, голова профспілкового комітету

Інформація

3

Подати списки педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийняти заяви від педагогічних працівників на позачергову атестацію

20.09-10.10

Карпенко Ж.М.

4

Скласти плани індивідуальної підготовки і проходження атестації педагогів, які атестуються

Жовтень

Карпенко Ж.М.

Плани

5

Провести індивідуальні співбесіди з вчителями, які атестуються

Протягом навчального року

Карпенко Ж.М.

6

Проведення засідань педагогічної ради, нарад при директорові з розгляду атестаційних матеріалів

Протягом навчального року

Карпенко Ж.М.

Протоколи

13

Проведення засідань МО з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їхньої роботи

Березень

2017

Голови ШМО

Протоколи

14

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників

Квітень

2017

Карпенко Ж.М.

Наказ

15

Усунення корективів перспективного плану атестації з планом курсової підготовки вчителів на

2015/2016 навчальний рік

Вересень

2016

Карпенко Ж.М.

План атестації та курсової перепідгот.

Індивідуальні співбесіди з педагогічними кадрами

1

Співбесіда щодо розподілу навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік

Серпень

2016

Адміністрація школи

Навчальний план

2

Співбесіда з вчителями-об'єктами персонального контролю

Вересень

Адміністрація

3

Співбесіда з виконавчої дисципліни

Протягом навчального року

Адміністрація

4

Співбесіда щодо графіка щорічної основної відпустки

Грудень

2016

Карпенко Ж.М.

Графік відпусток

5

Співбесіда щодо обладнання навчальних класів-кабінетів

Вересень-травень

Карпенко Ж.М.

6

Співбесіда щодо попереднього розподілу навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік

Травень

2017

Карпенко Ж.М..

Наказ

7

Проводити з вчителями бесіди з проблеми школи та інших питань навчально-виховного процесу

Протягом навчального року

Адміністрація

школи

ІУ. Управління діяльністю педагогічного колективу. Робота з педкадрами

А) Засідання педагогічної ради

  Підготувати та провести педагогічні ради:

з/п

Тема засідання

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

 • Про підсумки роботи школи у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік
 • Обговорення та затвердження річного та робочого навчального планів на 2016/2017 навчальний рік
 • Затвердження правил внутрішнього розпорядку на поточний навчальний рік

Серпень

2017

Карпенко Ж.М.

2

 • Розвиток критичного мислення – шлях до підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їхніх компетенцій
 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 7-9 класів з біології

Жовтень

2017

Карпенко Ж.М.

Чуб В.М.

3

 - Нові освітні технології як найважливіший чинник підвищення результативності навчально – виховного процесу

 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з української та німецької  мови

Січень

2018

Липчанська В.П.

Карпенко Ж.М.

4

 • Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з основ  здоров'я, учнів 9 класу з Харківщинознавства
 • Про результати атестації педагогічних працівників

     у 2016/2017 навчальному році

Березень

2018

Карпенко Ж.М.

5

 • Про перевід учнів 1-4-х класів до наступних класів

Травень

2018

Карпенко Ж.М.

6

 • Про перевід учнів 5 – 8 класів до наступних класів
 • Про випуск учнів 9 класу зі школи

Червень

2018

Карпенко Ж.М.

Б) Підготувати та провести наради при директорові з таких питань:

1

 • Підготовка школи до початку навчального року (планування, навчальні класи, підручники, охоплення учнів навчанням)
 • Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму у школі
 • Про організацію чергування вчителів та учнів у 2016/2017 навчальному році
 • Про організацію методичної роботи в школі
 • Про підготовку й проведення Дня знань

Серпень

2017

Карпенко Ж.М. Воропай Л.М.

Керівники ШМО

 Липчанська В.П.

2

 • Про атестацію педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році
 • Про організація харчування учнів
 • Про працевлаштування випускників      9 класу 2016 року
 • Про єдині вимоги щодо ведення шкільної документації вчителями-предметниками, класними керівниками (журнали, особові справи учнів, щоденники)
 • Про підготовку до Дня вчителя

Вересень

2017

Карпенко Ж.М.

Липчанська В.П.

Карпенко Ж.М.

 Стеценко Н.Т.

3

 • Про проведення атестації медпрацівників у 2016/2017 навчальному році
 • Про ведення класних журналів
 • Про роботу з обдарованими дітьми

 • Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
 • Про підготовку школи до осінньо – зимового періоду
 • Про звернення громадян у навчальному закладі

Жовтень

2017

Карпенко Ж.М.

Колмик Л.В.

Вчителі – предметники

Карпенко Ж.М.

4

 • Про наступність у навчанні на різних ступенях школи
 • Про роботу з профілактики шкідливих звичок і запобігання  правопорушенням
 • Про підвищення рівня правової культури учасників навчально – виховного процесу школи. Підготовка та проведення Тижня правових знань.
 •   Про стан шкільних підручників

Листопад

2017

Карпенко Ж.М.

Найпак Т.В.

Чуб В.М.

5

 • Про стан відвідування навчальних занять учнями школи
 • Про стан ведення щоденників учнями                    3-9 класів
 • Про підсумки перевірки техніки читання учнів початкової школи за          І семестр 2016/2017 навчального року
 • Про організацію зимових канікул та підготовку й проведення новорічних свят
 • Про стан виховної роботи в школі
 • Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян»

Грудень

2017

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Воропай О.М.

6

 • Про виконання навчальних  планів і програм за І семестр 2016/2017 навчального року                     
 • Про дотримання санітарно –  гігієнічних умов

 • Про організацію навчання з цивільної оборони
 • Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА

 • Про підготовку та проведення Дня захисника України

Січень

2018

Карпенко Ж.М.

Вчителі-предметники

Чабань А.О.

7

 • Підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових дисциплін
 • Про підготовку та проведення Шевченківських днів
 • Про підготовку та проведення Свята               8 Березня

Лютий

2018

Карпенко Ж.М.

Воропай Л.М.

Колмик Л.В.

8

 • Про організацію повторення навчального матеріалу та   

     підготовка учнів 4, 9 класів до                        державної підсумкової  атестації

 •  Про стан роботи з питання запобігання травматизму та нещасним випадкам серед учнів, учителів і технічних працівників
 • Про результати поглибленого медичного огляду учнів у 2017 році
 • Про стан роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій

Березень

2018

Карпенко Ж.М.

Класні керівники

Герман Т.О.

9

 • Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році
 • Про підготовку та проведення «Дня цивільної оборони»
 • Про попереднє працевлаштування випускників
 • Про проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»
 • Стан роботи учнівського самоврядування

Квітень

2018

Карпенко Ж.М.

Герман Т.О.   

Чуб В.М.

Найпак Т.В.

10

 • Обговорення та затвердження екзаменаційних матеріалів
 • Про організацію закінчення 2016/2017 навчального року

Травень

2018

Класні керівники

Вчителі-предметники

Карпенко Ж.М.

11

 • Про результати перевірки техніки читання учнів 1 – 4–х класів
 • Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр 2016/2017 навчального року

- Про визначення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів за підсумками державної підсумкової атестації в 9 класі

-  Про підсумки  роботи шкільної бібліотеки

Червень

2018

Стеценко Н.Т.

Карпенко Ж.М.

Карпенко Ж.М.

 Чуб В.М.

Робота з педагогічним резервом

1

Переглянути склад діючого кадрового резерву на посади директора

Жовтень –листопад

2016

Карпенко Ж.М.

2

Оновити склад діючого кадрового резерву на посади директора

Жовтень листопад

2017

Карпенко Ж.М.

3

Сформувати кадровий резерв на посади директора

Грудень 2017

Карпенко Ж.М.

4

Організувати роботу з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, шляхом складання та виконання особистих планів

Протягом року

Карпенко Ж.М.

Плани

5

Організувати постійну роботу з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, на засадах складання та виконання особистих планів, періодичного навчання та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, участі у роботі  семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності школи, виконання обов’язків, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву, залучення до розгляду відповідних питань.

Протягом року

Карпенко Ж.М.

V. Виховна та позакласна робота з учнями

              З метою поширення національної культури серед підліткового покоління та всебічного розвитку особистості спрямувати роботу з учнями за основними напрямками виховання, використовуючи єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини, направити роботу на демократизацію та гуманізацію особистих стосунків між членами навчально-виховного процесу та їх роль в громадському вихованні учнів.

№ з/п

Зміст виховної діяльності

Класи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

 Свято Першого дзвоника «Знову дзвоник веселий лунає!». День знань.

1 - 9

01.09. 2017

Адміністрація школи

 Липчанська В.П.

2

Місячник  попередження дорожньо-транспортних пригод «Увага! Діти на дорозі!» (за окремим планом).

Єдиний урок з ПДР

1 – 9

З 01.09 по 08.09. 2017

Адміністрація школи

Класні керівники

3

Конкурс квіткових композицій «Квіти - усмішка  природи»

1 – 9

Вересень

 Стеценко Н.Т.

4

Виставка поробок  з природного матеріалу  «Дари  золотої  осені»

1 – 9

Вересень

 Чуб В.М.

5

Свято фізкультури і спорту:

- турнір з футболу

- спартакіада народних ігор.

5-9

1-4

Вересень

 Чабань А.О.

6

Тематична книжкова виставка,присвячена Всеукраїнському  дню  бібліотек

1 - 9

30 вересня

 Чуб В.М.

7

Година спілкування до Міжнародного Дня громадян похилого віку за темою «Не будь байдужим до чужої біди»

1 - 9

1 жовтня

Класні керівники

8

Святковий концерт до Дня працівників освіти «Плекає педагог майбутність долі…»

1 – 9

Жовтень

Липчанська В.П.

9

Акція «Подаруй книгу бібліотеці», присвячена Міжнародному дню шкільних бібліотек

1 - 9

Жовтень

 Чуб В.М.

10

Загальношкільний тур фізкультурно – оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави»

5 - 9

Жовтень

 Найпак Т.В.

11

Виховна година «Хліб – всьому голова»

5-9

Жовтень

 Воропай Л.М.

12

Місячник безпеки життєдіяльності:

- лінійка відкриття  місячника безпеки «Захисти себе сам»;

- конкурс дитячих малюнків «МНС очима дітей»;

- творчий конкурс «Сам собі рятівник»;

- написання творів на тему: «Що я знаю про пожежника рятувальника»;

- конкурс стіннівок «Правила безпечної поведінки – знають всі діти»;

- класні години «Безпечне дитинство – майбутнє країни»

- єдиний день знань правил пожежної безпеки «Вогник хай творить лише добро».

1 -9

жовтень

Класні керівники

13

Тематичний  вечір "Вічний  вогонь  пам'яті" , присвячений 72-річниці  визволення  Харківщини  від  фашистських  загарбників

1-9

Жовтень

Найпак Т.В.

14

Лінійка, присвячена Дню української писемності і мови «Від Нестора літописця до наших днів»

1 – 9

08 листопада

 Воропай Л.М..

15

Конкурс плакатів «Спасибі – НІ!»

5 – 9

Листопад

Головіна В.О.

16

Сюжетно – рольова гра «Казка світ нам відчиняє»

1-4

Листопад

 Воропай О.М.

17

Усний журнал «Світ  дитинства»

1-4

20 листопада

Колмик Л.В.

18

Святковий  концерт до  дня  працівників  сільського  господарства

1 - 9

15 листопада

Герман Т.О.

19

Лінійка – реквієм, присвячена жертвам Голодомору та політичних репресій  «Голодомор 1932 – 1933 рр.»

1 – 9

26 листопада

Найпак Т.В.

20

Конкурс  малюнків «Ми – за здоровий спосіб життя»

5 – 9

29 листопада

Вчитель обр.мист.

21

Спортивні  змагання "Козацькі  сурми" до Дня  Збройних Сил України

1-9

6 грудня

 Чабань А.О.

22

Виховна година «Святий Миколай до нас завітай»

1 – 4

19 грудня

Вчителі поч.класів

23

Конкурс - виставка екібан «Замість ялинки –гілка». Конкурс вітальних листівок.

1 – 9

Грудень

Воропай О.М.

25

Новорічні свята:

- Новорічний ранок «Новорічна  пригода»;

1-9

27 грудня

Стеценко Н.Т.

Герман Т.О.

26

Урочиста лінійка, присвячена Дню Соборності України «Ідея соборності України. Минуле, сучасне, майбутнє»

1-9

22 січня

Найпак Т.В.

27

Лінійка до дня пам'яті Героїв Крутів «Вони загинули за Україну»

1 – 5

29 січня

Найпак Т.В.

28

Лінійка, присвячена Міжнародному дню рідної мови «Мово рідна, слово рідне!»

5 – 9

21 лютого

 Воропай Л.М.

29

Свято – конкурс до Дня Збройних сил України «Нумо, хлопці!»

5 – 9

24 лютого

Класні керівники

30

Свято води. Виховна година  «Її величність – вода».

1-4

Лютий

Липчанська В.П.

31

Виховна година «Планета Земля в небезпеці»

3-4

Лютий

Найпак Т.В.

32

Конкурсна програма «Міс Дюймовочка»

1-5

Березень

Колмик Л.В.

33

Концертна програма «Жінко, ти завжди велична»

1 – 9

Березень

 Стеценко Н.Т,

34

Шевченківські дні: відповідно до плану.

1 - 9

Березень

Воропай Л.М.

35

Виставка  дитячих  малюнків"Зустрічаймо перелітних птахів"

1-4

Квітень

Липчанська В.П.

36

Конкурс  стіннівок "Першоквітневі  жарти"

5-9

1 квітня

Класні  керівники

37

Екологічна  операція "Посади  дерево"

5-9

Квітень

Класні  керівники

38

Космічний КВК присвячений Всесвітньому дню авіації і космонавтики

7-9

11 квітня

Липчанська В.П.

39

Екскурсія до бібліотеки. Виставка дитячих малюнків на тему: «Мої улюблені казкові герої»

1 – 4

Квітень

 Чуб В.М.

40

День цивільного захисту та об’єктивного тренування

1 – 9

25 квітня

Адміністрація школи

Воропай Л.М.

41

Лінійка пам'яті до дня Чорнобильської трагедії «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс»

1 - 9

Квітень

Найпак Т.В.

42

Легкоатлетичний пробіг на першість  школи

2-9

Травень

Чабань А.О.

43

Участь у траурному мітингу, присвяченому  Перемоги

1 – 9

Травень

Адміністрація школи

Класні керівники

44

Свято "День матері"

1-9

Травень

Колмик Л.В.

45

Свято Останнього дзвоника «Рідна школо, прощавай!»

1 – 9

Травень

Адміністрація школи

Липчанська В.П.

Заходи, щодо реалізації Комплексної програми профілактики злочинності

з/п

Назва заходу

Класи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Підготувати наказ «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи»

1 – 9

Вересень

Карпенко Ж.М.

2

Підготувати облік усіх учнів, схильних до правопорушень

1 – 9

Вересень

Кл.керівники

3

Розробити план заходів з правової пропаганди та профілактики правопорушень

1 – 9

Вересень

Кл.керівники

4

Контроль за відвідуванням навчальних занять учнями, схильними до правопорушень

1 – 9

Постійно

Класні керівники

5

Вести постійний контроль дотримання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

1 – 9

Постійно

Адміністрація школи

6

Підготовка інформації про охоплення навчанням дітей шкільного віку

1 – 9

Щоквартально

Воропай Л.М.

7

Закріплення за важковиховуючими дітьми представників різних категорій: членів ради школи, батьківського комітету

2 – 9

Вересень

Карпенко Ж.М.

9

Забезпечити участь учнів школи у районних конкурсах на правову тематику

9

Згідно плану

Найпак Т.В.

10

Вести записи спостережень за учнями, схильними до правопорушень

1 – 9

Протягом навчального року

Класні керівники

11

Вести картки відомостей про учнів, схильних до правопорушень

1 – 9

Протягом навчального  року

Класні керівники

12

Конкурс плакатів «Спасибі – НІ!»

5 – 9

Листопад

 Класні керівники

Робота з обдарованими дітьми

   Основні завдання:

-    розвиток дійової системи пошуку обдарованих дітей;

 • розвиток творчого потенціалу кожної дитини як безперервного процесу формування інтелектуального потенціалу регіону;
 • розвиток нового соціального замовлення у відповідності до встановлених стандартів

з / п

Назва заходу

Класи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Підготувати наказ «Про роботу з обдарованими дітьми у 2016/2017 навчальному році»

1 – 9

Вересень

Карпенко Ж.М.

2

Організація роботи з обдарованими дітьми:

 • скласти списки обдарованих дітей;
 • розподіл учнів з метою підготовки до олімпіад;
 • індивідуальна робота;

1 – 9

Вересень-жовтень

Герман Т.О.

Класні керівники

3

Поновити банк даних про обдарованих дітей

1 – 9

Протягом року

Герман Т.О.

4

Підготувати плани роботи з обдарованими дітьми

1 – 9

Вересень

Вчителі –предметники

5

Скласти план заходів з обдарованими дітьми на

 2016/2017 навчальний рік

1 – 11

Жовтень

Герман Т.О.

6

Створити оптимальні умови для розвитку і реалізації можливостей обдарованих дітей

1 – 9

Постійно

Педагогічний колектив

7

Забезпечити участь обдарованих дітей в оглядах, конкурсах, фестивалях, змаганнях

1 – 9

Протягом навчального року

Класні керівники

8

Участь обдарованих дітей у предметних тижнях, олімпіадах, конкурсах та фестивалях

5 - 9

Протягом навчального року

Вчителі-предметники

9

Щорічне проведення предметних тижнів

1 - 9

Згідно графіка

Вчителі - предметники

10

Участь у І та ІІ етапах Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка   

5 - 9

Листопад

Вчителі - предметники

11

Участь у І та ІІ етапах Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

3 - 9

Згідно графіка

Вчителі - предметники

12

Проведення тестів для визначення творчих нахилів у школярів

1 - 9

Вересень-жовтень

Класні керівники

13

Зв'язок з іншими закладами, де учні розвивають свої таланти

1 - 9

Постійно

Адміністрація школи

14

Систематизація матеріалів періодичної педагогічної преси з питань організації роботи з обдарованими дітьми

Протягом

навчального  року

 Чуб В.М.

15

Повідомлення в засобах масової інформації про творчі здобутки учнівської молоді

Протягом навчального року

Члени УС

16

Робота з батьками, щодо забезпечення єдиного підходу до розвитку здібностей їхніх дітей

Постійно

Класні керівники

17

Оформлення стендів, куточків «Кращі учні»

Жовтень

Члени УС

Заходи на виконання Національної програми «Діти України»

з/п

Назва заходу

Класи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

З метою поліпшення здоров’я дітей, зниження дитячої захворюваності, смертності

1

Проводити бесіди на виховних годинах за тематикою щодо профілактики побутового, дорожньо-транспортного, спортивного травматизму, безпечного поводження на воді

1 – 9

Протягом навчального року

Класні керівники

2

Проводити медичне обстеження учнів

1 – 9

Згідно графіку

Класні керівники

Завідуюча ФАПом

Поліпшення умов виховання дітей в сім’ї

1

Взяти на облік всіх дітей пільгового контингенту

1 – 9

Вересень

Герман Т.О.

2

Скласти акти матеріально-побутових умов сімей дітей пільгового контингенту

1 – 11

Вересень

Січень

Класні керівники

Поліпшення життя дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах:

1

Проводити лекції для дітей, схильних до правопорушень, а також для їхніх батьків про здоровий спосіб життя

1 – 9

Протягом навчального

року

Класні керівники

2

Розробити заходи щодо профілактики правопорушень: організаційно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення

1 – 9

Вересень

 Найпак Т.В.

3

Проводити бесіди про шкідливість алкоголю, наркотиків, тютюнопаління

1 – 9

Протягом навчального  року

Класні керівники

4

Провести анкетування серед учнів про шкідливі звички

1 – 9

Протягом навчального  року

Класні керівники

УІ. Охорона здоров’я та життя дітей.

Заходи з техніки безпеки, санітарно-гігієнічні та оздоровчі

Основні завдання:

 • формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я;
 • формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здоров’я, здорового способу життя життєвими навичками безпечної та здорової поведінки;
 • виховувати в учнів санітарно-гігієнічні навички необхідні для здоров’я

з/п

Назва заходу

Класи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Контроль за виконанням вимог охорони праці при підготовці школи до нового навчального року

Серпень

Карпенко Ж.М.

2

Перевірка стану вогнегасників та протипожежних куточків

До 01.08

Адміністрація школи

3

Підписання актів на дозвіл проведення навчальних занять в кабінеті інформатики, майстерні, спортивному залі, на спортивному майданчику

До 01.09

Адміністрація школи

4

Забезпечення проходження медогляду працівниками школи, оформлення санітарних книжок

До 30.08.

Карпенко Ж.М.

5

Оформлення акту готовності школи до нового навчального року

Серпень

Акт

6

Підготовка та проведення зборів з колективом школи з питань охорони праці та техніки безпеки

Серпень

Карпенко Ж.М.

7

Провести інструктажі з техніки безпеки та охорони праці

1 – 9

Вересень

Вчителі –предметники

8

Місячник попередження дорожньо-транспортних пригод «Увага! Діти на дорозі!»

Єдиний урок з правил дорожнього руху

1 – 9

Вересень,

березень

01 вересня

Класні керівники

9

Тиждень безпечного  руху в школі

1 – 9

Вересень

Класні керівники

10

Організація вивчення курсу «Основи здоров’я»

1 – 9

З 01.09

Чуб В.М.

11

Аналіз показників фізичного розвитку. Організація фізичних груп

1 – 9

З 01.09

Чабань А.О.

12

Оформлення листів здоров’я 

1 – 9

З 01.09

Класні керівники

13

Маркування шкільних меблів згідно з віковими категоріями учнів

1 – 9

До 01.08

Класні керівники

14

Організація проведення вологого прибирання та провітрювання приміщення

1 – 9

Постійно

Класні керівники

15

Організація гарячого харчування дітей. Робота з профілактики харчових отруєнь

1 – 9

З 01.09

Адміністрація школи

16

Провести бесіди з профілактики отруєнь ядохімікатами,  профілактики кишкових та харчових отруєнь, гельмінтозів, дотримання особистої гігієни

1 – 9

Вересень

Класні керівники

17

Провести диктанти з питань профілактики захворювань на туберкульоз, отруєнь серед школярів

1 – 9

Вересень

Воропай Л.М.

Класні керівники

1-4 класів

18

Тиждень правил дорожнього руху

1 - 9

Вересень

Чуб В.М.

19

Проведення заходів щодо профілактики бродяжництва, наркоманії, СНІДу, венеричних захворювань серед учнів

1 - 9

Протягом навчального

року

Класні керівники

20

Перевірка газових котлів до початку опалювального сезону. Провести з операторами газової котельні відповідні інструктажі

Жовтень

Карпенко Ж.М.

21

Контроль температурного та санітарно-гігієнічного режиму в школі

Постійно

Адміністрація школи

22

Підготовка школи до роботи у зимовий період

1 – 9

До 15.10

Адміністрація школи

23

Контроль за журналами інструктажів з безпеки життєдіяльності на робочому місці

Протягом навчального року

Карпенко Ж.М.

24

Участь у конкурсі листівок «Спасибі – НІ!»

5 – 9

Листопад

Чуб В.М.

25

Місячник протипожежної безпеки

1 – 9

Січень

Класні керівники

26

Перевірка стану охорони праці в спортивній залі та майстерні

Грудень

Комісія

27

Бесіди з метою профілактики нещасних випадків у канікулярний час

1 – 9

Протягом року

Класні керівники

28

Випуск санітарних бюлетенів з тематики:

 • Основи здорового харчування;
 • Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини;
 • Профілактика туберкульозу;
 • Профілактика порушень постави;
 • Профілактика отруєнь грибами та дикорослими рослинами

Протягом року

Класні керівники

29

Зустріч учнів та їх батьків із завідуючою Петропавлівським ФАПом  

1 – 9

Щоквартально

Класні керівники

30

Санітарна просвіта батьків:

 • Ознайомити батьків з результатами медичного обстеження їх дітей;
 • Організувати виставку літератури «Харчування й здоров'я, критерії раціонального харчування»  

1 – 9

Протягом року

Кл.керівники

31

Вивчення правил техніки безпеки під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

1 – 8

Травень

Вчителі – предметники

32

Проведення підсумків з охорони праці та дотримання техніки безпеки, проведення заліків з питань дотримання техніки безпеки учнями та працівниками школи

1 – 9

Травень

Карпенко Ж.М.

Чуб В.М.

Класні керівники

VІІ. Робота з батьками та громадськістю

На основі принципів демократизації, гуманності, відкритості, самоврядування всіх завдань навчання та виховання здійснювати у тісному зв’язку сім’ї, школи та громадськості

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання   

1

Залучити батьків до активної виховної роботи:

 • створити класні та шкільний батьківський комітети;
 • допомогти у планування роботи школи;
 • обрати раду школи;
 • ознайомити із статутом школи

Вересень

Класні керівники

 1 – 9-х кл.

2

Основні напрямки роботи школи та батьківського комітету:

 • виконання рішень зборів;
 • забезпечення соціального захисту вчителів та учнів школи;
 • медичне обслуговування учнів школи;
 • прийняття рішень про надання допомоги учням, які її потребують;
 • розглядання пропозицій, скарг та зауважень щодо виконання бюджету школи та використання позабюджетних коштів адміністрацією школи

Протягом навчального року

Голова ради школи

Голова батьківського комітету

3

Організація і робота консультаційної педагогічної служби з надання допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій школи й батьків, вирішення конфліктних ситуацій

Протягом навчального року

Воропай Л.М.

4

Організувати роботу батьківського всеобучу

Вересень

Воропай О.М.

5

Співпрацювати з Сазоно-Баланівською  сільською радою

Постійно

Адміністрація школи

6

Організувати спільні рейди з комісією при Сазоно-Баланівській  сільській раді по вивченню побутових умов учнів із не благодійних сімей

Протягом начального року

Адміністрація школи

7

Проводити класні батьківські збори

2 рази на семестр

Класні керівники 

8

Провести загальношкільні батьківські збори на теми:

 • « Позитив і негатив спілкування в «Чаті»»
 • «Запобігання конфліктам у власному житті та колективі»»

Вересень

Квітень

Найпак Т.В.

Герман Т.О.

9

Інформувати батьків та громадськість про стан навчальних досягнень учнів, про завдання, які вирішує школа

Постійно

Адміністрація школи

10

Підтримувати зв’язок з сільським БК

Постійно

Педагогічний колектив

11

Залучати батьків до підготовки школи до нового навчального року

Постійно

Адміністрація школи

12

Участь батьків і дітей у всіх формах позаурочної роботи, що організовує школа: у змаганнях, вечорах, святах, екскурсіях

Протягом навчального року

Класні керівники

13

Залучення батьків до оформлення навчальних кабінетів

Протягом навчального року

Класні керівники

14

Активне залучення батьків до профорієнтаційної роботи в школі; ознайомлення учнів зі своїми професіями, екскурсії на підприємства, профконсультації

Протягом навчального

року

Класні керівники

15

Надання педагогічної допомоги батькам, які мають обдарованих дітей

Протягом навчального року

Вчителі – предметники

16

Відвідування класними керівниками кожної родини вдома

Протягом навчального року

Класні керівники

Організація роботи зі зверненнями громадян

1

Організація та проведення особистого прийому громадян з особистих питань директором школи

Протягом навчального року

Карпенко Ж.М.

2

Організація роботи зі зверненнями громадян

Постійно

Карпенко Ж.М.

3

Узагальнення інформації про стан виконання Закону України «Про звернення громадян»

Щоквартально

до 5 січня та

до 5 липня

Карпенко Ж.М.

Інформація

4

Підготовка звіту щодо стану роботи із зверненнями громадян у навчальному закладі

Щомісячно

Карпенко Ж.М.

Звіт

УІІІ. Організація господарської і фінансової діяльності школи, зміцнення та

 збереження навчально-матеріальної й технічної бази

з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

Проведення ремонтних та профілактичних робіт у школі:

 • ревізія системи опалювання і підготовка школи до зимового періоду;
 • підготовка школи до весняно-літнього сезону;
 • придбання матеріалів до ремонту;
 • складання кошторису, розрахунок фінансування на поточний ремонт школи

Квітень

Карпенко Ж.М.

Голова ради школи

Класні керівники

Наказ 

2

Підготувати й провести внутрішньошкільну інвентаризацію навчально-матеріальної бази

Листопад

Карпенко Ж.М.

Наказ  

3

Виконати ремонт:

 • спортмайданчика та спортивної зали;
 • коридору, газової котельні;
 • приміщення школи;
 • роздаткового пункту;

Червень-липень

Педагогічний колектив

Розпорядження

4

Вивчити стан збереження, використання та поповнення бібліотечного фонду школи

Січень

Карпенко Ж.М.

Чуб В.М.

Нарада при директорові

5

Забезпечити учнів підручниками і навчальними посібниками

До 01

вересня

Чуб В.М.

Класні керівники

Нарада при директорові

6

Комплектувати бібліотечний фонд необхідною навчальною, науково-методичною, художньою літературою, періодичною пресою

Протягом навчального  року

Адміністрація школи

Чуб В.М.

7

Раціонально використовувати бюджетні та позабюджетні кошти на укріплення навчально-матеріальної бази

Протягом навчального року

Адміністрація школи,

педколектив

8

Проводити ремонт шкільного майна, меблів

Протягом навчального  року

9

Організувати надходження позабюджетних коштів

Протягом навчального року

Класні керівники

Звіти

10

Забезпечити економне використання електроенергії працівниками та учнями школи

Постійно

Класні керівники

Карпенко Ж.М.

ІХ. Організація роботи з контрольними документами

1

Розгляд на нарадах при директорові питань:

Про стан роботи з контрольними документами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, відділу освіти у 2016, 2017 роках

Щоквартально

Карпенко Ж.М.

Х. Контрольно-аналітична діяльність та координація внутрішкільного управління

з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про виконання

Серпень

1

Перевірка готовність школи до нового навчального року :

 • забезпечення учнів підручниками;
 • забезпеченість учителів навчальними програмами;
 • готовність класів, кабінетів, майстерні, спортивного залу й майданчику;
 • підготовка до Дня знань;

Карпенко Ж.М.

Чуб В.М.

Герман Т.О.

Нарада при директорові

2

Перевірити стан техніки безпеки в школі

Адміністрація школи

Інформація

3

Розподіл тижневого педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік

Адміністрація школи

Наказ

4

Створити тарифікаційну комісію для проведення тарифікації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році

Карпенко Ж.М.

Наказ

Вересень

1

Підготувати і видати накази, які видаються на початок навчального року згідно наказу Міністерства освіти і науки України (додаються)

Карпенко Ж.М.

Накази

2

Перевірити і затвердити календарні плани і плани виховної роботи у класних керівників,роботи шкільної бібліотеки, шкільних методичних об’єднань

Карпенко Ж.М.

Інформація

3

Організація гарячого харчування учнів початкових класів та пільгового контингенту

Адміністрація школи

Наказ

4

 Дотримання єдиного орфографічного режиму у школі

Адміністрація школи

Наказ 

5

Працевлаштування випускників  9  класу 2017 року

 Герман Т.О.

Довідки

Інформація

6

Організація атестації педагогічних працівників  в школі у 2016/2017 навчальному році

Карпенко Ж.М.

Наказ 

7

Підготовка до Дня вчителя

Липчанська В.П.

Розпорядження

8

Вивчення наступності учнів 5 та 9 класів

Адміністрація школи

Довідка до наказу

Жовтень

1

Підготовку та проведення                     І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Адміністрація школи

Наказ

2

Стан ведення класних журналів

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради при директорові,

наказ

3

Робота з обдарованими дітьми та молоддю

Адміністрація школи

Довідка до наради

4

Проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році

Карпенко Ж.М.

Наказ

5

Підготовка школи до осінньо-зимового періоду

Карпенко Ж.М.

Інформація

6

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів              3-9 класів з німецької мови.

Адміністрація школи

голова ШМО

Герман Т.О.

Довідка до педради

наказ

Листопад

1

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 3-9 класів з української мови

Адміністрація школи

Довідка до наради

2

Профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушенням

Чуб В.М.

Члени УС

Довідка до наради

2

Перевірити стан відвідування школи учнями

Карпенко Ж.М.

Інформація до наради

3

Стан шкільних підручників

Чуб В.М.

Довідка до наради

4

Підвищення рівня правової культури учасників навчально-виховного процесу школи

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради

5

Підготовка до Новорічних свят

Стеценко Н.Т.

Герман Т.О.

Інформація

до наради

Грудень

1

Стан відвідування навчальних занять учнями школи

Карпенко Ж.М.

Члени УС

Довідка  до наради,

 наказ

2

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з історії та учнів 9 класу з правознавства відвідування навчальних занять учнями школи

Адміністрація школи

Голова ШМО

 Воропай Л.М.

Довідка  до наради,

 наказ

3

Стан ведення щоденників учнів        3 – 9-х класів

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради,

наказ

4

Перевірка техніки читання учнів початкової школи на кінець           І семестру 2016/2017 навчального року

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради,

наказ

5

Стан виховної роботи

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради

6

Організація зимових канікул

 Найпак Т.В.

План на канікули

Січень

1

 Виконання навчальних планів та програм за  І семестр 2016/2017 навчальний рік

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради,

 наказ

2

Дотримання санітарно-гігієнічних умов

Карпенко Ж.М.

Наказ

3

Організація навчання з цивільної оборони

Карпенко Ж.М.

Матеріали

4

Організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ДПА

Карпенко Ж.М.

Наказ

5

Стан викладання фізичної культури у 1-9 класах та запобігання дитячого травматизму

Адміністрація школи

Довідка до наради,

наказ

5

Робота з класними журналами (системність опитування на уроках, наповнюваність оцінок, дотримання орфографічного режиму при оформлені журналів учителями)

Адміністрація школи

Довідка

6

Відвідування уроків вчителів, які атестуються

Адміністрація школи

Інформація

Лютий

1

Підготовка та проведення Дня захисника Вітчизни

Чабань А.О.

Інформація

2

Проведення місячника з профорієнтації

Карпенко Ж.М.

довідка до наради

3

Вивчення профнамірів випускників 9 класу

Карпенко Ж.М.

Інформація

4

Вивчення системи роботи класного керівника 5 та 6 класів

Адміністрація школи

Інформація, наказ

Березень

1

Підготовка та проведення Шевченківських днів

Адміністрація школи

Воропай Л.М.

Інформація

план

2

Підготовка та проведення Свята 8 Березня

Стеценко Н.Т.

Інформація

3

Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів 4, 9  класів до державної підсумкової атестації

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради при директорові

4

Запобігання травматизму та нещасних випадків серед учнів, учителів та технічних працівників

Карпенко Ж.М.

Інформація

5

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів             8-9 класів з географії та учнів             8-9 класів з хімії

Адміністрація школи

Довідка до наради,

наказ

6

Застосування нових освітніх технологій у навчально-виховному процесі

Вчитель інформатики

Довідка до наради,

8

 Підсумки проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році

Карпенко Ж.М.

наказ

Квітень

1

Підготовка та проведення Дня цивільного захисту

Карпенко Ж.М.

Інформація план

2

Проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради,

наказ

3

Аналіз результатів поглибленого медичного огляду учнів у              2017 році

Карпенко Ж.М.

Довідка до наради

4

Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна»

Адміністрація школи

План, наказ

Травень

1

 Хід підготовки та проведення ДПА  учнів 4, 9 класів     

Карпенко Ж.М.

Наказ

2

Організація закінчення 2016/2017 навчального року

Адміністрація школи

Наказ

3

Проведення заходів, присвячених Дню Перемоги у Другій світовій війні

Карпенко Ж.М.

План

4

Підсумки роботи ШМО у 2016/2017 навчальному році

Адміністрація школи

Довідка, наказ

5

Підготовка й проведення Свята Останнього дзвоника

Адміністрація школи

Інформація

6

 Техніка читання учнів 1–4-х класів на кінець ІІ семестру 2016/2017 навчального року

Карпенко Ж.М.

Довідка,

наказ

7

 Виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр 2016/2017 навчального року

Адміністрація школи

Довідка, наказ

8

Робота шкільних методичних об’єднань. Підсумки методичної роботи у 2016/ 2017 навчальному  році

Карпенко Ж.М.

Наказ

8

Розподіл тижневого навантаження на 2017/2018 навчальний рік

Адміністрація школи

Наказ

Червень

1

Хід проведення ДПА учнів 9 класу

Адміністрація школи

Наказ

2

Визначення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів за підсумками ДПА в 9 класі

Адміністрація школи

Довідка, наказ

3

Підсумки роботи шкільної бібліотеки

Карпенко Ж.М.

Чуб В.М.

Довідка, наказ

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.