Новини проекту
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
УВАГА! РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

СТАТУТ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯ „ШКІЛЬНЕ МІСТЕЧКО”

Дата: 30 липня 2017 о 13:08

СТАТУТ ОРГАНУ САМОВРЯДУВАННЯ „ШКІЛЬНЕ МІСТЕЧКО”  

( ПРИЙНЯТИЙ 15листопада 2010 року )

 

РОЗДІЛ 1

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

 1. Орган самоврядування „ ШКІЛЬНЕ МІСТЕЧКО ” створене на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей .
 2. У своїй діяльності об’єднання керується даним Статутом .
 3. Найвищим органом влади учнівського самоврядування  є загальношкільні збори, які проводиться раз на рік.
 4. На період між   загальношкільними зборами, керівництво учнівським самоврядуванням здійснюється учнівською радою .
 5. Учнівське самоврядування має двоступеневу  структуру: загальношкільну і класну , з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними , тобто перші підпорядковуються останнім, а педколектив школи здійснює консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

 

 РОЗДІЛ 2

УЧНІВСЬКА   РАДА

 1. Учнівська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни  та особливостей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.
 2. Учнівська рада обирається на загальних зборах і підзвітна їм один навчальний рік.

 

РОЗДІЛ 2  1

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 1. Учнівська рада складається з  12  членів, по одному з  3-4  класів та по два з       5-9класів .
 2. З членів обирається голова і заступник , радники центрів . Вибори проводяться на організаційному засіданні відкритим голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду , якщо за нього проголосувало більшість голосів.
 3. Учнівська рада включає в себе такі центри :
  •  центр «Знання»;
  • центр «Добрі справи»;
  • центр «Еколог»;
  •  центр  «Правознавець» ;
  • центр    «Народознавець»;
  • центр «Дозвілля»

            Голова і заступник учнівської ради не є членами центрів. Кожен центр    

            складається з  3- 4  чоловік: радник центру його заступник та члени .

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 . 2

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ

 1. Голова здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу центрів, проводить засідання учнівської ради .
 2. Заступник голови учнівської ради здійснює роботу по активізації діяльності центрів , контролює виконання  рішень засідань учнівської ради, є керівником шкільного інформаційного агентства, планує його роботу , здійснює оформлення матеріалів . У разі відсутності голови виконує його обов’язки .
 3. Радник центру звітує на засіданні учнівської ради . Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про її виконання.

     У спеціальному зошиті здійснюється облік роботи центрів, запланована    

     робота центру .

 1.   Центр «Знання» .  Планує роботу центру разом з головою учнівської ради , педагогом –організатором та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.  Забезпечує простір для ініціативи , творчості , самодіяльності учнів у навчально- пізнавальній діяльності. Звітує перед учнівською радою про участь учнів школи   конкурсах шкільного, районного  та обласного рівнів ; участь  учнів школи  в очних та заочних предметних олімпіадах .

Організовує   учнівський лекторій де проходять заняття для учнів які відстають з предметів..

 1. Центр «Правознавець».  Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором  , заступником директора школи  з виховної роботи . Сприяє підвищенню рівня культури поведінки . Піклується про виховання у школярів свідомої дисципліни , підтримування порядку в школі . Координує  роботу класних  центрів дисципліни і порядку. Здійснює контроль  за відвідуванням  школи учнів з неблагонадійних родин та учнів схильних до правопорушень. Контролює чергування по школі та висвітлювання результатів чергування Пропагує норми правил культурної  поведінки в громадських місцях .
 2. Центр «Еколог» .  Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором  ,  вчителями географії та природознавства ,  класними керівниками . Пропагує здоровий спосіб життя серед учнів. Організовує роботу з профілактики правопорушень, профілактики й подолання  шкідливих  звичок .  Сприяє підготовці та проведенню заходів спортивно-оздоровчого напрямку . Піклується про рекламу в проведенні спортивних змагань , забезпечує їх висвітлення в шкільній пресі . Залучає учнів школи до участі в екологічній акції, турбується  про вчасне висвітлення результатів участі учнів школи в  акції .
 3. ?  Центр «Народознавець». Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором  , заступником директора школи  з виховної роботи .Вивчає громадську думку шкільного життя ,створює інформацій-ний банк про життя класних колективів .Співпрацює з шкільним інформа- ційним агентством газети „Шкільний дзвінок”.Рекламує діяльність цент-  рів учнівської ради. Збирає матеріали для оформлення літопису школи . Контролює діяльність інформаційних центрів класних колективів .Проводить огляди – конкурси літописів  та інформаційно- рекламних вісників класних колективів . Відповідає за систематичність випуску „ Шкільного телетайпу”, за вчасну зміну матеріалів на стендах  в вестибюлі  школи .
 4.   Центр «Добрі справи»   . Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором  , класними керівниками 1-9 класів, заступником директора   школи з навчально-виховної роботи   . Співпрацює з головою ради друзів калинят. Піклується про співпрацю з учнями початкової  ланки та організацію шефської роботи . Здійснює рейд- перевірки в  1-4 класах по стану збереження підручників, перевірку зовнішнього вигляду    школярів. Організовує та проводить рухливі, розважальні ігри під час перерв   . Допомогає вчителям у підготовці до свят. Допомагає в організації та проведенні гри-подорожі по  Калиновій країні , приймає участь в акціях милосердя.
 5. Центр  «Дозвілля» .  Планує роботу з головою учнівської ради, педагогом – організатором  , заступником директора школи  з виховної роботи .         Організовує змістовне дозвілля школярів з урахуванням  їхніх інтересів.  Залучає учнів школи до підготовки та проведення  творчих справ , свят, фестивалів, конкурсних розважальних програм . Контролює систематичність екскурсійно- краєзнавчої роботи. Піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей. Організовує цікаві зустрічі, вечори відпочинку, дискотеки , бере участь в оформленні приміщень перед початком виховних  заходів.  

РОЗДІЛ 3

ФОРМИ  РОБОТИ

 1. Засідання учнівської ради проводиться згідно плану не рідше два рази на місяць.( другий і четвертий тиждень місяця) Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи учнівської ради .
 2. При виникненні проблем , які потребують негайного вирішення, учнівська рада засідає частіше. Рішення  учнівської ради заслуховуються на шкільній лінійці .
 3. Шкільні лінійки  ) проводяться  раз в два тижні . На лінійку виносяться питання : звіти чергових класів, повідомлення про діяльність школи на наступні два тижні, застосування методів заохочення та покарання, щодо конкретних вчинків , проведення підсумків  щодо справ, які відбувалися в школі ; святкові лінійки .

ОБЛІК  РОБОТИ

 1. Учнівська рада проводить роботу з учнями,використовуючи різні форми: колективні , індивідуальні .
 2. Облік роботи центрів проводиться  в окремому зошиті, а також на стендах                  „ Шкільний  телетайп”, „Експрес –інформація”,Об’єднання „Шкільне містечко”
 3. Методи заохочення і покарання визначенні Статутом школи.
 4. До покарань учнівською радою вводяться такі форми: зауваження членів учнівської ради, розгляд питання центром, розгляд учнівською радою і висвітлення у  „Шкільному телетайпі”, в газеті „ Шкільний Дзвінок”.
 5. Заохочення мають такі форми: подяка на лінійці, нагородження подякою учнівської ради, грамотою дирекції школи, фотографування для розміщення фотографій на стенді ”Кращі учні школи” , „Кращі спортсмени школи”, і т.д., висвітлення результатів у шкільній газеті .
 6. Учнівська рада має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності школи за навчальний період методом рейтингу, який проводиться позначенням у кольоровій гамі (за кольорами веселки , по участі класних колективів  в семи криницях людяності ). Підсумок проводиться кожного семестру у різних номінаціях.(на звання „Зразковий клас”, Громадсько-активний клас”, „Найкращий черговий клас”). Нагородження проводи-

    ться на святі останнього дзвоника .

 

РОЗДІЛ 4

ВЗАЄМОДІЯ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ І ПЕДКОЛЕКТИВОМ ШКОЛИ

 1. Директор школи призначає з числа вчителів керівника учнівської ради і консультантів центрів, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем , спрямовують роботу учнівської ради.
 2. Члени учнівської ради доводять інформацію в класах . Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця , контроль за старостою. Староста підзвітний учнівській раді .
 3. Учнівська рада тісно співпрацює з гуртками та спортивними секціями, які діють в школі , сприяє поширенню інформації про них .

РОЗДІЛ 5

ВИБОРИ

 

 1. Члени учнівської ради    обираються  на класних зборах шляхом відкритого голосування простою більшості голосів на альтернативній  основі .
 2. Голову , заступника, радників центрів -  на організаційному засіданні учнівської ради простою більшості голосів на альтернативній  основі .
 3. Голова може мати план діяльності у випадку його обрання .

 

РОЗДІЛ 5 .1

 

ПЕРЕВИБОРИ  І ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В УЧНІВСЬКІЙ РАДІ

 

 1. У випадку несистематичного виконання членами учнівської ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи .
 2. У випадку коли член учнівської ради порушує правила для учнів школи і не реагує на зауваження .
 3. У разі переїзду (зміни місця проживання ) чи переходу до іншої школи .
 4. Згідно з статті 35  розділу 5 учні класу повинні обрати нового члена учнівської ради не пізніше одного місяця з часу виключення. До цього часу староста класу суміщає і членство в учнівській раді .

 

РОЗДІЛ  6

КЛАСНІ  ЗБОРИ

 1. Класні  збори – найвищий виконавчий орган , який збирається в міру потреби , але не рідше одного разу на місяць .
 2. На зборах розглядаються питання , що стосуються життя класу: планування роботи , заохочення і покарання окремих учнів , обговорення діяльності класу    ( звіти активу класу) , шляхи покращання роботи та інше .
 3. На класні збори можуть бути запрошені  батьки , вчителі-предметники , інші члени  учнівської ради .
 4. Класні збори можуть вносити пропозиції , які повинні розглядатися на засіданнях учнівської ради ,з повідомленням про своє рішення  на лінійці.
 5. Головою зборів є староста .

44.   Матеріали зборів фіксує секретар , який обирається на навчальний рік

                                                          

 

РОЗДІЛ  7

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Створення „Школи лідера ” .
 2. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування .
 3. Включення в перелік питань засідань учнівської ради положень, які дають змогу активізувати діяльність учнівської ради .
 4. Нестандартні підходи до форм роботи .

Положення статуту можуть бути змінені з ініціативи зборів класу, загальношкільних  зборів, якщо за них проголосує 2\3 усіх учасників

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.