Новини проекту
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
УВАГА! РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 17 чоловік

ПОЛОЖЕННЯ про учнiвське самоврядування  «ШКІЛЬНЕ МІСТЕЧКО»

Дата: 30 липня 2017 о 13:10

ДЕКЛАРАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА СПІВТВОРЧОСТІ УЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

 

МИ, УЧИТЕЛІ ТА УЧНІ РІШУЧЕ ЗАЯВЛЯЄМО:

  1. Ми хочемо співпрацювати, жити в дружбі єдиним колективом, де всі трудяться, поважають і допомагають один одному:                                               учень учителю вчити, учителі учнів навчатися;    де поважають і обговорюють різні думки, де ніхто  нікого не ображає;
  2. В турботах про наш дім учителі і учні рівні, всі його мешканці – рівні господарі. Всі зберігають шкільне майно і борються за дотримання санітарно-гігієнічних норм
  3. Ми визнаємо право на помилку кожного члена колективу: виховуємо в собі уміння признаватися в помилках і зобов‘язуємося їх виправляти.
  4. Ми, вчителі та учні справедливі один до одного, робимо свою і загальну справу на совість, працюємо творчо, навчаємося з інтересом.

ПОЛОЖЕННЯ

про учнiвське самоврядування  «ШКІЛЬНЕ МІСТЕЧКО»

в САЗОНО – БАЛАНІВСЬКІЙ загальноосвiтнiй школі І-ІІ ступенів.

 

На даному етапi розвитку суспільства, школа, Учнiвська рада школи покликанi забезпечувати мiцний зв’язок вивчення основ наук, формувати в учнiв свiтогляд, мораль, готувати їх до працi, свiдомого вибору професiї, розвивати громадську активнiсть, органiзаторськi здiбностi i творчу самодiяльнiсть школярiв. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх школярiв в управлiннi справами колективу свого класу й школи. З цiєю метою на основi цього Положення створена i дiє Рада школи.

 

1. Загальнi положення

1. Учнiвська Рада школи є виконавчим органом учнiвського самоврядування в школi, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

2. Учнiвська Рада   обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 5-9 класiв .

3. Загальнi учнiвськi збори   проводиться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.

4. До Учнiвської Ради школи обираються найактивнiшi, встигаючi, дисциплiнованi учнi 5-9 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.

 

2. Завдання i змiст роботи Учнiвської Ради школи

1. Основне завдання Ради школи - всебiчно сприяти керiвництву школи, педагогiчному колективу. Учнiвська Рада школи бере активну участь в органiзацiї трудового виховання i профорiєнтацiї, позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування i виробленнi в учнiв бережливого ставлення до шкiльної власностi, у вихованні свiдомої дисциплiни i культури поведiнки школярiв.

2. Рада школи органiзовує облiк вiдвiдування навчальних занять, бореться з прогулами та спiзненнями на уроки; допомагає вчителям в обладнання навчальних кабiнетiв, в органiзацiї взаємодопомоги в навчаннi, пiдготовцi та проведеннi олiмпiад, конкурсiв, вечорiв з навчальних предметiв.

3. Рада школи органiзовує самообслуговування: прибирання класiв, кабiнетiв та iнших примiщень школи, впорядкування шкiльної території, забезпечує участь школярiв у ремонтi меблiв, обладнання, пiдручникiв та iнших посiбникiв, а в канiкулярний час — i в проведеннi поточного ремонту школи; веде облiк зберiгання обладнання класних кiмнат i кабiнетiв.

4. Рада школи сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами Правил для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку школи, контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок школярiв пiд час перерв, бере участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв.

 

3. Органiзація роботи Ради школи

1. З числа своїх членiв на загальношкiльних зборах обирає

голову, який, як правило, є членом Учнiвської Ради школи, секретаря.

2. Голова Ради школи органiзовує роботу Ради школи.

3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради школи, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.

4. Вiдповiдно до основного змiсту роботи Ради школи створює центри: «Дозвілля», «Знання», «Правознавець», «Народознавець», «Еколог», «Добрі справи».

5. Засiдання Ради школи проводиться 1 раз на семестр. У мiру потреби на засiдання Ради школи запрошуються старости класiв, не обранi до складу Ради школи.

6. Рада школи налагоджує чергування по школі i в класах.

 

4. Учнiвська Рада школи i класнi колективи

1. Зв’язок Ради школи з класними колективами здiйснюється через старост  класiв, якi обираються на класних учнівських зборах.

2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в класi — проводяться 1 раз на чверть; рада класу 1 раз на мiсяць.

3. Класнi збори приймають рiшення з питань класного колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради школи, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв класу.

4. Рада класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Ради школи i класних зборiв, роботу чергових у класi.

 

5. Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада школи

1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради школи на згуртування шкiльного i класних колективiв, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.

2. Класний керiвник разом з радою класу, ланками спрямовує роботу класних зборiв.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.